EKS First Transnational Kick- Off meeting in Odense, Denmark

Първата партньорска среща по проект „Предприемачеството е ключът към успеха“ се проведе в град Оденсе (Дания) на 26 и 27 ноември 2019г. Събитието беше организирано от координатора на проекта BrainLog в House of Code и със специалната подкрепа на Startup Odense.
Срещата беше открита с приветствие от координатора BrainLog и кратко представяне на всички участници и техните организации. По-нататъшния преглед на проекта се фокусира върху основните оперативни въпроси и необходимите стъпки за създаването на първия интелектуален продукт – EKS симулационна игра.

Целта на IO1 е създаването на симулационна игра, която ще предложи 5 сценария, които ще позволят на потребителите да усъвършенстват следните умения: решаване на сложни проблеми, критично мислене, креативност, управление на хора и успешно общуване с околните.

Една от първите задачи пред партньорството е провеждането на детайлно проучване на национално ниво относно какви са специфичните аспекти на уменията, върху които трябва да се фокусира играта, на какво ниво трябва да бъдат базовите знания и колко задълбочени във всяка тема трябва да бъдат сценариите, колко подробни трябва да бъдат предоставените теоретични данни. Изводите и констатациите от тези проучвания ще послужат като стъпка към създаването на сценариите за играта. Всеки партньор ще предостави национален доклад за текущата ситуация в своята държава до края на март 2020 г. По време на втората транснационална среща, която ще се проведе в Порто на 6 и 7 април 2020 г., партньорството ще започне да разработва различните сценарии.