Εταίροι

Συντονιστής Εταίρος

Ο BrainLog εδρεύει στη Δανία και τη Νορβηγία. Εργαζόμαστε σε εθνικά και διεθνή έργα με επίκεντρο τη διαχείριση έργων στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, διαδικτυακές και κινητές εφαρμογές, επιχειρηματικότητα, καινοτομία στον αθλητισμό και ευημερία, μη τυπική εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη. Συμμετέχουμε σε διάφορα Διακρατικά Ευρωπαϊκά Έργα και έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο αξιόπιστων εθνικών και διεθνών εταιρικών σχέσεων.

Website: brainlog-ngo.com/


Ο FYG είναι ένας οργανισμός μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προωθεί την τοπική αγορά εργασίας καθώς και μια διαδικασία δια βίου μάθησης ενηλίκων και νέων. Ο FYG δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας και εργάζεται σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και υπηρεσιών των οποίων ο κύριος σκοπός είναι να βοηθήσουν τα άτομα να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις τους για να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής και να διαχειριστούν τη μάθηση, την εργασία και τη σταδιοδρομία τους. Τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχονται από τον FyG σχετίζονται με τη δημιουργία επιχειρήσεων και καινοτόμων ιδεών, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη υπηρεσιών, τη σκέψη σχεδιασμού υπηρεσιών, τις βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, τις δεξιότητες γραφής και αριθμητικής και την κατάρτιση μαλακών δεξιοτήτων.

Ο FyG ενεργεί ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη ενηλίκων που αναζητούν νέες ευκαιρίες βοηθώντας τους να γίνουν πιο ελκυστικοί στην αγορά εργασίας, αντιμετωπίζοντας τους διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού: νέοι και ενήλικες με εκπαιδευτικές δυσκολίες, άνεργοι με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια.

Website: fygconsultores.com/


Ο Know & Can Association είναι  Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Λειτουργεί κυρίως στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και σε ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ιθαγένειας και της κινητικότητας. Έχει εταίρους σε 27 χώρες της ΕΕ, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Από την ίδρυσή της το 2007, η ένωση Know and Can δραστηριοποιείται ενεργά σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαίδευση σε μαλακές δεξιότητες, προγράμματα, μαθήματα και δραστηριότητες στον τομέα της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης για παιδιά, νέους και ενήλικες. Ο Know and Can Association πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα μη τυπικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βελτίωση κοινωνικών, πολιτικών, προσωπικών, επαγγελματικών και μαλακών δεξιοτήτων νέων και ενηλίκων και επαγγελματικών δεξιοτήτων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών. Οι κύριοι στόχοι των εκπαιδεύσεων είναι να αυξήσουν τα προσόντα, να προσφέρουν γνώσεις και να βελτιώσουν τις δεξιότητες προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους να είναι ανταγωνιστικοί, συνειδητοί και επιδέξιοι ώστε να κατακτήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πραγματοποίηση στην αγορά εργασίας.

Website: knowandcan.com/


Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας (CWEP) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 από ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων και κοινωνικών ακτιβιστών από το Rzeszów. Ο CWEP συνεργάζεται με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η αποστολή του CWEP είναι να αυξήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προκειμένου να προωθήσει την ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής. Ο στόχος του CWEP είναι να προωθήσει και να εφαρμόσει τις καλύτερες λύσεις που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Ειδικότερα, οι στόχοι είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους, η προώθηση και η συμβολή στην εκπαίδευση ενηλίκων, η διά βίου μάθηση, η ηλεκτρονική μάθηση και η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με πολλούς εταίρους από την Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική θέση των επιχειρήσεων και παρέχει on-line πλατφόρμα για εταιρείες.

Website: cwep.eu


Η E&D Knowledge Consulting είναι μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στους τομείς της καινοτομίας και της διαχείρισης γνώσεων και της ανάπτυξης ικανοτήτων για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Κύριες γραμμές της E&D για συμβουλευτικές στρατηγικές κάλυψης, καθοδήγηση και εκπαίδευση αποτελούν:

 • Δημιουργία κουλτούρας για δημιουργικότητα και καινοτομία,
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα (τεχνικές ιδεολογίας, κριτική σκέψη, συνεργατικές συμπεριφορές, καινοτόμες σκέψεις κ.λπ.),
 • Επιχειρηματικά μοντέλα για καινοτομία και καινοτομία επιχειρηματικών μοντέλων,
 • Συν-δημιουργία καινοτομίας και γνώσης (μηχανισμοί, εργαλεία και στρατηγικές για συνεργατική καινοτομία και μεταφορά γνώσης),
 • Αξιολόγηση και παρακολούθηση των ικανοτήτων καινοτομίας και των αναγκών για βελτιώσεις.

Η E&D Knowledge Consulting παρέχει προσαρμοσμένες για τις ανάγκες κάθε πελάτη λύσεις στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας που επιτρέπουν στους οργανισμούς να:

 • Μεγιστοποιήσουν την απόδοση,
 • Αυξήσουν την ικανότητα για καινοτομία,
 • Διαγνώσουν την τρέχουσα θέση τους στην αγορά εργασίας και την δυναμική για ανάπτυξη,
 • Αναπτύξουν τη βάση γνώσεων τους,
 • Αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και,
 • Ορίσουν στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης για εταιρείες και άλλους οργανισμούς.

Με αυτόν τον τρόπο, η E&D Knowledge Consulting στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καλλιέργειας πιο καινοτόμων, εξειδικευμένων και αφοσιωμένων πολιτών, εργαζομένων και ηγετών, και στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης της καινοτομίας και των ηγετών της αγοράς. Οι δραστηριότητές περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα εργαστήρια, καθοδήγηση και εκπαίδευση, συμβουλευτική και έργα.

Website: ed-knowledgeconsulting.com


Το “KAINOTOMIA” είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το KAINOTOMIA έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και την προώθηση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων βασισμένων στην αγορά εργασίας. Το «KAINOTOMIA» παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες & υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολύνει την (επαν) είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Το KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς την με εκείνη που έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην εργασία αγορά. Το Κέντρο μας έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την επωνυμία «τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα ανέργων βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων». Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε έργα της ΕΕ, στο πλαίσιο του Erasmus +, ως συντονιστής και εταίρος.

Το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» συνεργάζεται στενά με διάφορες επιχειρήσεις, έχοντας ένα δίκτυο πάνω από 60 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, κυρίως βιομηχανιών. Ως εκ τούτου, διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων ενώσεων και συνεργατών στην Ελλάδα και την Ευρώπη και συνεργάζεται με Περιφέρεια & Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Ιδιωτικές & Μη Ιδιωτικές Εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» είναι μέλος της Επιχειρηματικής και Βιομηχανικής Ένωσης Θεσσαλίας και έχει στενή συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas.

Website: kainotomia.com.gr


Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο. Η πεποίθηση του CSI, είναι ότι οι τέσσερις πυλώνες της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης, της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης και του Οικονομικού Εξορθολογισμού σε συνδυασμό με θεμελιώδεις ορθές και βιώσιμες λύσεις, καθώς και η απομάκρυνση από εξορθολογισμένες λύσεις σε συστημικά κοινωνικά προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που δημιουργούν σημαντική αλλαγή στον κοινωνικό γίγνεσθαι κάθε κοινωνίας. Ο CSI εργάζεται στενά για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών προκλήσεων με κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε συστημικές προκλήσεις μέσω έρευνας βασισμένης σε τεκμήρια, διερεύνησης σύγχρονων παγκόσμιων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών λύσεων, αναπτύσσοντας λύσεις λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό οικοσύστημα, την πολιτιστική δυναμική, ικανοποιούμε τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και εφαρμόζουμε αυτές τις λύσεις, διατηρώντας παράλληλα μια συνεχή επαγρύπνηση για τη διασφάλιση μιας συνεχούς εποικοδομητικής κριτικής και προσαρμογών. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες αυτής της κριτικής που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι ότι διατηρούμε επαφή με τους ενδιαφερόμενους και ότι συνεχώς ενημερώνουμε την πρόταση κοινωνικών λύσεων. Η ομάδα CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως ειδικευμένους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Το CSI περιλαμβάνει την δυνατότητα και την ικανότητα να εντοπίζει κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και έργα και να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης είναι η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η εργασία, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η ηλεκτρονική μάθηση, η διαχείριση έργων, οι υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, η επικύρωση προϊόντων και η κατάρτιση.

Website: csicy.com


Η LABC είναι μια εταιρεία που εδρεύει στο Τορίνο (Ιταλία). Στοχεύει να μοιραστεί και να βασιστεί στην εμπειρία των επαγγελματιών στον τομέα της ατομικής και κοινοτικής ευεξίας, της ομαδικής εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της επανένταξης στην αγορά εργασίας και της διαχείρισης έργων.

Η LABC είναι μια πανευρωπαϊκή κοινότητα μάθησης, που υιοθετεί και μοιράζεται τις αρχές:

– συνεργατική μάθηση: ανταλλάσσουμε, βελτιώνουμε και μοιραζόμαστε εμπειρίες, πόρους και δεξιότητες, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις διεθνείς και διατροπικές συνεργασίες, να αναπτύξουμε και να μεταφέρουμε μεθοδολογίες και πρακτικές

– δημιουργικότητα: καθιερώνουμε, υποστηρίζουμε και καθοδηγούμε την ικανότητα δημιουργίας, παραγωγής και αναπαραγωγής νέων ψυχολογικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών εργαλείων, μοντέλων και πρακτικών, με σκοπό να τα διαδίδουμε ελεύθερα σε όλη την κοινότητα

ΗLABC είναι ενεργή και έμπειρη σε:

#υπηρεσίες φροντίδας, ατομική και κοινοτική ευημερία μέσω ενός ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων, όπως ομαδικές συνεδρίες εργασίας, εποπτεία, εκπαίδευση, συμβουλευτική για τη διαχείριση, διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, διαλέξεις και σεμινάρια

# Εκπαίδευση και Έρευνα με το σχεδιασμό μαθησιακών μεθοδολογιών και την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων αφιερωμένων στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων και των παραληπτών σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε ψυχολογικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς.

Website: www.labcentro.it