EKS – ENTREPRENEURSHIP IS THE KEY TO SUCCESS

Czas trwania projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021
Numer projektu: 2019-1-DK01-KA204-060180

Slider

O projekcie

Główną grupą docelową projektu EKS są młodzi dorośli, a zwłaszcza młodzież określana jako NEETs (młodzi ludzie, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu) w wieku 20-35 lat. Projekt EKS mając na celu przyczynienie się do włączenia młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, wpisuje się w ramy polityki społecznej.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • Przeprowadzenie badań ze szczegółową charakterystyką potrzeb szkoleniowych młodych osób dorosłych i ich umiejętności z dziedziny przedsiębiorczości (kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, koordynacja).
  • Stworzenie gry symulacyjnej, która pozwoli doskonalić umiejętności w sposób innowacyjny, aby wspierać osoby na rynku pracy, i sprawić, aby odgrywali aktywną role w społeczeństwie
  • Utworzenie podręcznika dydaktycznego dotyczącego korzystania z gry.
  • Upowszechnianie projektu.

Grupy docelowe:

  • Młodzi dorośli, w szczególności NEETs w wieku 20 – 35 lat
  • Edukatorzy osób dorosłych, w tym doradcy zawodow