EKS симулационна игра – развитие

В момента всички партньори активно работят по създаването на симулационната игра, която ще бъде един от основните резултати от проект EKS. Първата стъпка беше да се създадат сценариите за игрите, следващи предварително зададена структура. Обхванахме пет основни области: решаване на сложни проблеми, критично мислене, креативност, управление на хора и успешно общуване с околните.  Всяка от 5те области ще на играта ще има различни нива на сложност (по 3 нива на умение), което ще доведе до общо 15 сценария. Всеки сценарий предоставя възможност на играчите по един интересен и забавен начин да придобият представа относно своите възможности и умения в областите, изброени по-горе.

Тъй като играта трябва да бъде достъпна чрез уеб браузър, трябваше да изберем подходящата среда за нейното разработване, която да осигури достатъчно функционалности, за да направи нещата възможни. От изобилието от налични рамки, които позволяват да се създават игри в мрежата, решихме да използваме Godot, поддържан от езика за програмиране GDScript. Godot е рамка, която позволява да се създават както 2D, така и 3D игри, които могат да бъдат публикувани на много различни устройства, включително уебсайтове.

Вече създадохме основната рамка на всички сценарии, в момента работата е фокусирана върху прехвърлянето на сценариите в нея. Веднага след като нивото е завършено, то ще бъде представено на партньорите по проекта за допълнителна обратна връзка и предложения за подобрения.

Останете на линия, за да получавате новини за предстоящите актуализации на симулационната игра EKS!